Aanmelden

Wil je graag een stralende glimlach en een gezond gebit? Je kunt je online aanmelden via ons formulier op de homepage. Wij nemen dan snel contact met je op om een afspraak te maken. Wij zien je graag binnenkort in onze praktijk! 

Aanmelden

Aanmelden

Wil je graag een stralende glimlach en een gezond gebit? Je kunt je online aanmelden via ons formulier op de homepage. Wij nemen dan snel contact met je op om een afspraak te maken. Wij zien je graag binnenkort in onze praktijk! 

Aanmelden

Wat is een mondhygiënist

Wat is een mondhygiënist

Een mondhygiënist is een op HBO-niveau opgeleide paramedicus, werkzaam binnen de mondzorg. Het beroep is geregeld in de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG). De wet BIG is een kwaliteitswet en heeft tot doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken. De wet beschermt tevens de patiënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door beroepsbeoefenaren.

Voor de mondhygiënist is in de wet het deskundigheidsgebied omschreven. De titel mondhygiënist is een bij wet beschermde titel en mag alleen gevoerd worden door diegene die in het bezit is van het HBO- diploma mondhygiënist.

Wij zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Mondhygiënisten (NVM).

Welkom

Jouw bezoek aan de mondhygiënist

Je eerste bezoek

Wanneer je voor de eerste keer bij ons komt, controleren wij de conditie van jouw tandvlees. Dit doen wij door middel van een meting en brengen dit in kaart.

Ook vragen we naar je medische bijzonderheden in verband met de mogelijke invloed van medicatie of aandoeningen zoals reuma, hartafwijkingen, diabetes en zwangerschap op de conditie van je gebit.

Afhankelijk van de conditie van jouw tandvlees kan een voorlopige diagnose worden gesteld. Daarna kunnen we een begroting opstellen en vervolgafspraken inplannen. 

 

Behandeling

Vaak is tandsteenvorming een terugkomend verschijnsel, om deze reden blijft men vaak onder behandeling van de mondhygiënist.

 

Vergoeding

Bijna alle zorgverzekeraars vergoeden in veel gevallen de behandelingen van de mondhygiënist geheel of gedeeltelijk uit de aanvullende tandheelkundige verzekering. Die vergoedingen kunnen echter sterk verschillen. Geadviseerd wordt om voorafgaand aan de behandeling je polis te controleren of contact op te nemen met jouw zorgverzekeraar.

 
 

Voor een bezoek aan ons is geen verwijzing van jouw tandarts nodig. Je kunt telefonisch contact met ons opnemen voor het maken van een afspraak. Kinderen tot 18 jaar vallen onder de basisverzekering.